Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
  
ContactDetails
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Attachment
  
الرياضياتث.أستاذجامعة ييل – أمريكا
awada@ju.edu.jo
 
Phone:   +962-6-5355000----Ext.22086
http://eacademic.ju.edu.jo/awada/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/awada/default.aspx2/10/1988awada@ju.edu.jo+962-6-535500022086 -------https://scholar.google.com/citations?user=JOPMMaUAAAAJ&hl=enhttps://www.researchgate.net/profile/Adnan_Awad2.الهيئة التدريسية السابقة
Attachment
  
الفيزياءث.أستاذلندن 
قسم الفيزياء
الجامعة الأردنية
عمان - الأردن

البريد الالكتروني      :                  mjaghoub@ju.edu.jo
                   +9626-    5350000

فرعي :                            9626
http://www2.ju.edu.jo/sites/Academic/mjaghoub/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://www2.ju.edu.jo/sites/Academic/mjaghoub/default.aspx7/23/2012mjaghoub@ju.edu.jo+962-6-535500022023https://scholar.google.com/citations?user=-TyNTUkAAAAJ&hl=enhttps://www.researchgate.net/profile/Mahmoud_Jaghoub21.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الفيزياءث.أستاذفرنسا  
قسم الفيزياء
الجامعة الاردنية
عمان - الاردن


 E-mail. issashak@yahoo.com  
http://www2.ju.edu.jo/sites/Academic/issashak/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://www2.ju.edu.jo/sites/academic/issashak/default.aspx1/1/2011issashak@yahoo.com+962-6-535500022029https://scholar.google.com/citations?user=8v1acUoAAAAJ&hl=enhttps://www.researchgate.net/profile/Issa_Al-Shakhrah1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الفيزياءج.أستاذ مشاركامريكا
قسم الفيزياء
الجامعة الاردنية
عمان - الاردن


(926-6) 5355000 Ext. 22065


ahmad.masadeh@ju.edu.jo 
http://www2.ju.edu.jo/sites/Academic/Ahmad.Masadeh/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://www2.ju.edu.jo/sites/academic/Ahmad.Masadeh/default.aspx6/5/2014ahmad.masadeh@ju.edu.jo+962-6-535500022065https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=FcuVcgMAAAAJ&view_op=list_workshttps://www.researchgate.net/profile/Ahmad_Masadeh1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الفيزياءث.أستاذالاردن
قسم الفيزياء
الجامعة الاردنية
عمان - الاردن 009626 - 5350000   ext. 22030

b.hamad@ju.edu.jo
http://www2.ju.edu.jo/sites/Academic/b.hamad/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://www2.ju.edu.jo/sites/academic/b.hamad/default.aspx8/8/2012b.hamad@ju.edu.jo+962-6-535500022030رئيس قسمhttps://scholar.google.com/citations?user=OH_1fqYAAAAJ&hl=enhttps://www.researchgate.net/profile/Bothina_Hamad1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الفيزياءث.أستاذالولايات المتحدة
قسم الفيزياء
الجامعة الاردنية
عمان - الاردن


962-6-535500 ext:22043
 bizlmi@yahoo.com 
bashar_lahlouh@ju.edu.jo 
http://www2.ju.edu.jo/sites/Academic/Bashar_Lahlouh/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://www2.ju.edu.jo/sites/academic/Bashar_Lahlouh/default.aspx6/18/2019bashar_lahlouh@ju.edu.jo+962-6-535500022043https://scholar.google.com/citations?user=eazosnUAAAAJ&hl=arhttps://www.researchgate.net/profile/Bashar_Lahlouh1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الفيزياءث.أستاذالمملكة المتحدة
قسم الفيزياء
الجامعة الاردنية
عمان - الاردن


00962 6 5200 461
 j.sharaf@jnrc.gov.jo 
http://www2.ju.edu.jo/sites/Academic/j_sharaf/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://www2.ju.edu.jo/sites/academic/j_sharaf/default.aspx6/3/2014j.sharaf@jnrc.gov.jo+962-6-535500022023https://scholar.google.com/citations?user=FqE4wloAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الفيزياءث.أستاذفرنسا
قسم الفيزياء
الجامعة الاردنية
عمان - الاردن


962-6-5355000/22034


 jkalifa@ju.edu.jo 
http://www2.ju.edu.jo/sites/Academic/jkalifa/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://www2.ju.edu.jo/sites/academic/jkalifa/default.aspx1/1/1998jkalifa@ju.edu.jo+962-6-535500022034https://scholar.google.com/citations?user=A4jTJZ8AAAAJ&hl=enhttps://www.researchgate.net/profile/Jamil_Khalifeh1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الفيزياءث.أستاذامريكا
قسم الفيزياء
الجامعة الاردنية
عمان - الاردن


(06) 535-5000
22062, 22023
 h.juwhari@ju.edu.jo
http://www2.ju.edu.jo/sites/Academic/h.juwhari/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://www2.ju.edu.jo/sites/academic/h.juwhari/default.aspx5/22/2017h.juwhari@ju.edu.jo+962-6-535500022062رئيس قسمhttps://scholar.google.com/citations?user=UV-3JpQAAAAJ&hl=en&oi=aohttps://www.researchgate.net/profile/Hassan_Juwhari1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الفيزياءج.أستاذ مشاركامريكا
قسم الفيزياء
الجامعة الاردنية
عمان - الاردن

kbodoor@ju.edu.jo
KhaledBodoor@yahoo.com 
http://www2.ju.edu.jo/sites/Academic/kbodoor/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://www2.ju.edu.jo/sites/academic/kbodoor/default.aspx11/23/2015kbodoor@ju.edu.jo+962-6-535500022036https://scholar.google.com/citations?user=B0LTgA8AAAAJ&hl=enhttps://www.researchgate.net/profile/Khaled_Bodoor1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الفيزياءج.أستاذ مشاركامريكا
قسم الفيزياء
الجامعة الاردنية
عمان - الاردن

962 6 5355000

 k.abusaleem@ju.edu.jo
http://www2.ju.edu.jo/sites/Academic/k.abusaleem/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://www2.ju.edu.jo/sites/academic/k.abusaleem/default.aspx9/9/2011k.abusaleem@ju.edu.jo+962-6-5355000220491.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الفيزياءج.أستاذ مشاركامريكا
قسم الفيزياء
الجامعة الاردنية
عمان - الاردن

 009626 - 5350000   ext. 22050

ramimali@ju.edu.jo
http://www2.ju.edu.jo/sites/Academic/ramimali/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://www2.ju.edu.jo/sites/academic/ramimali/default.aspx7/17/2016ramimali@ju.edu.jo+962-6-535500022050https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=RTTozgsAAAAJhttps://www.researchgate.net/profile/Rami_Ali41.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الفيزياءج.أستاذ مشاركتركيا
قسم الفيزياء
الجامعة الاردنية
عمان - الاردن

009626 - 5350000

r.shaltaf@ju.edu.jo
http://www2.ju.edu.jo/sites/Academic/r.shaltaf/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://www2.ju.edu.jo/sites/academic/r.shaltaf/default.aspx6/22/2015r.shaltaf@ju.edu.jo+962-6-535500022023https://scholar.google.com/citations?user=gLtBnpAAAAAJ&hl=enhttps://www.researchgate.net/profile/Riad_Shaltaf1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الفيزياءج.أستاذ مشاركامريكا
قسم الفيزياء
الجامعة الاردنية
عمان - الاردن


(962) 6-5355000 Ext.(22063)

 ziad.abuwaar@ju.edu.jo 
 ziadw1@hotmail.com 
http://www2.ju.edu.jo/sites/Academic/ziad.abuwaar/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://www2.ju.edu.jo/sites/academic/ziad.abuwaar/default.aspx11/9/2014ziad.abuwaar@ju.edu.jo+962-6-535500022063https://scholar.google.com/citations?user=uW-TPgMAAAAJ&hl=enhttps://www.researchgate.net/profile/Ziad_Abuwaar1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الفيزياءث.أستاذامريكا
http://www2.ju.edu.jo/sites/Academic/s.mahmood/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://www2.ju.edu.jo/sites/academic/s.mahmood/default.aspx5/9/2010s.mahmood@ju.edu.jo+962-6-535500022023https://scholar.google.com/scholar?q=Sami+Mahmood&btnG=&hl=en&as_sdt=0%2C5https://www.researchgate.net/profile/Sami_Mahmood1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الفيزياءج.أستاذ مشارك الولايات المتحدة
قسم الفيزياء
الجامعة الاردنية
عمان - الاردن


009626 - 5350000   ext.22061

sxa0215@yahoo.com 
sufiana@ju.edu.jo
http://www2.ju.edu.jo/sites/Academic/sufiana/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://www2.ju.edu.jo/sites/academic/sufiana/default.aspx8/12/2003sufiana@ju.edu.jo+962-6-535500022061https://scholar.google.com/citations?user=ALhC_ggAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الفيزياءث.أستاذلندن
قسم الفيزياء
الجامعة الاردنية
عمان - الاردن

962 6 53 55000 /3200/22052
 
darafah@ju.edu.jo
http://www2.ju.edu.jo/sites/Academic/darafah/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://www2.ju.edu.jo/sites/academic/darafah/default.aspx6/12/1998darafah@ju.edu.jo+962-6-535500022052https://scholar.google.com/citations?user=LkAiFJwAAAAJ&hl=enhttps://www.researchgate.net/profile/Dia_Eddin_Arafah1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الفيزياءث.أستاذامريكا
قسم الفيزياء
الجامعة الاردنية
عمان - الاردن


 009626 - 5350000   ext.22055

 k.saleh@ju.edu.jo &      
kamals50@hotmail.com 
http://www2.ju.edu.jo/sites/Academic/k.saleh/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://www2.ju.edu.jo/sites/academic/k.saleh/default.aspx4/11/1998k.saleh@ju.edu.jo+962-6-535500022055https://scholar.google.com/citations?user=8WUF7AQAAAAJ&hl=enhttps://www.researchgate.net/profile/Kamal_Al_Saleh1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الفيزياءث.أستاذالمملكة المتحدة
قسم الفيزياء
الجامعة الاردنية
عمان - الاردن


009626 - 5350000   ext.22053

m.alhussein@ju.edu.jo
http://www2.ju.edu.jo/sites/Academic/m.alhussein/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://www2.ju.edu.jo/sites/academic/m.alhussein/default.aspx9/12/2015m.alhussein@ju.edu.jo+962-6-535500022053https://scholar.google.com/citations?user=9g-QAlIAAAAJ&hl=enhttps://www.researchgate.net/profile/Fadwa_Odeh1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الفيزياءث.أستاذالمانيا
قسم الفيزياء
الجامعة الاردنية
عمان - الاردن


(Office): 5355000, Ext. 2930


 MARKH@ju.edu.jo
http://www2.ju.edu.jo/sites/Academic/marofkh/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://www2.ju.edu.jo/sites/academic/marofkh/default.aspx7/13/1997MARKH@ju.edu.jo+962-6-535500022033https://scholar.google.com/citations?user=DaZbYg4AAAAJ&hl=enhttps://www.researchgate.net/profile/Marouf_Al-Hajj1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الجيولوجياث.أستاذالمانيا
                                                                                                     Telephone: (+962-6) 5355000 ext. 22260
                                                                                                                                                                                                                                Fax: (+962-6) 5348932
                                                                                                      E-mail: ghasaff@ju.edu.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/ghasaff/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/ghasaff/default.aspx7/3/1999ghasaff@ju.edu.jo+962-6-535500022260https://scholar.google.com/citations?user=GaBklxIAAAAJ&hl=enhttps://www.researchgate.net/profile/Dr_Ghazi_Saffarini2.الهيئة التدريسية السابقة
Attachment
  
الجيولوجياث.أستاذبريطانيا
 Tel Office: 962 6 5355000 ext 22253
Home: 9626 4200017
Fax: 962 6 5348932
Mobile:9626 777490106
e-mal: aabed@ju.edu.jo
http://www.am-abed.com
http://eacademic.ju.edu.jo/aabed/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/aabed/default.aspx1/4/1985aabed@ju.edu.jo+962-6-535500022253https://scholar.google.com/citations?user=2DdhmDQAAAAJ&hl=en https://www.researchgate.net/profile/abdulkader_Abed 2.الهيئة التدريسية السابقة
Attachment
  
الجيولوجياث.أستاذالولايات المتحدة الأمريكية
Phone No. + 962-6-5341879
Mobile No. 0777 481075
Fax No. + 962-6-5348932
e-mail: khouryhn@ju.edu.jo 
Web page: http://www.ju.edu.jo/sites/Academic/khouryhn/default.aspx
http://eacademic.ju.edu.jo/khouryhn/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/khouryhn/default.aspx7/2/1988khouryhn@ju.edu.jo+962-6-535500022262https://scholar.google.com/citations?user=6_Fd6C0AAAAJ&hl=en https://www.researchgate.net/profile/Hani_Khoury2 2.الهيئة التدريسية السابقة
Attachment
  
الجيولوجياث.أستاذالمملكة المتحدة
Tele.:      009626-5344265 (Home)
       :      009626-5355000 Ext 22256 (Office)
       :      00962-777-484536 (Mobile)

Fax. :      009626-5355522(Office)

e-Mail :      elisaz@go.com.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/elisaz/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/elisaz/default.aspx11/4/1990elisaz@go.com.jo+962-6-535500022256https://scholar.google.com/citations?user=oRFeul0AAAAJ&hl=enhttps://www.researchgate.net/profile/Zuhair_El-Isa31.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الجيولوجياث.أستاذالمانيا
TEL.: 00962 6 5355000 
Extension: 22257
 E-MAIL:  rimawiom@ju.edu.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/rimawiom/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/rimawiom/default.aspx11/4/1998rimawiom@ju.edu.jo+962-6-535500022257https://scholar.google.com/citations?user=F7b4c08AAAAJ&hl=en https://www.researchgate.net/profile/Omar_Rimawi 1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الجيولوجياث.أستاذالمانيا
   Mobile:     (00962) 799409889
   Office:      (009626) 5355000, ext. 22251
   Home:       (009626) 5235955  
   Telex: 21629 UNVJ. JO.
  Fax: (009626) 5348932
                                     5355511
E-mail: bamireh@ju.edu.jo 
                        or                                                                                          b_amireh@yahoo.com
http://eacademic.ju.edu.jo/bamireh/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/bamireh/default.aspx3/12/2001bamireh@ju.edu.jo+962-6-535500022251https://scholar.google.com/citations?user=M9QV9bIAAAAJ&hl=en https://www.researchgate.net/profile/Belal_Amireh/publications 1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الجيولوجياث.أستاذالمانيا
 E-Mail: naja@ju.edu.jo
Phone:  +962-6-5355000---
-Ext.22279
Fax Number: 0096265348932
http://eacademic.ju.edu.jo/naja/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/naja/default.aspx11/5/2001naja@ju.edu.jo+962-6-535500022279https://scholar.google.com/citations?user=2B90fH4AAAAJ&hl=fr&oi=ao https://www.researchgate.net/profile/Najib_Abou_Karaki?ev=hdr_xprf&_sg=Xig98Il_ePG7AwdKgh1Nq6krezZNqhmGkoPEQvwvq9_gNocsekqb7543KLv2n-H9 1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الجيولوجياث.أستاذالمانيا
Tel. (06) 5355000 ext. 22273(office) 
Mobile: 0777-461617
P.O.Box 13633
11942 Amman, Jordan
Fax   962-6-5348932, Attn.: Dr. Ghaleb Jarrar
E-Mail: jarrargh@ju.edu.jo or
   ghalebjarrar@gmail.com 
http://eacademic.ju.edu.jo/jarrargh/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/jarrargh/default.aspx4/1/2002jarrargh@ju.edu.jo+962-6-535500022273https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=7ATINToAAAAJhttps://www.researchgate.net/profile/Ghaleb_Jarrar1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الجيولوجياث.أستاذالمانيا
هاتف  (+962-6) 5355000 فرعي 2225
خلوي  (+962-7) 777659955
 الايميل:alfugha@ju.edu.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/h.alfugha/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/h.alfugha/default.aspx8/4/2008alfugha@ju.edu.jo+962-6-535500022259https://scholar.google.com/citations?user=iX-aclUAAAAJ&hl=enhttps://www.researchgate.net/profile/Hassan_Alfugha1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الجيولوجياث.أستاذالمملكة المتحدة
Email: f.shaqour@latrobe.edu.au,
fshaqour@yahoo.com,
f.shaqour@ju.edu.jo  
Phone: 962-6-5355000
Ext : 22274
Citizenship: Australian
http://www2.ju.edu.jo/sites/Academic/f.shaqour/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://www2.ju.edu.jo/sites/academic/f.shaqour/default.aspx9/29/2018f.shaqour@ju.edu.jo+962-6-535500022274https://scholar.google.com/citations?user=rLcOxywAAAAJ&hl=en https://www.researchgate.net/profile/Fathi_Shaqour 1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الجيولوجياث.أستاذالمانيا
P.O. Box:  13437, Amman - 11942
Jordan
Voice:     00962 -6 -5355000 Ext. 22254 or 22022
Cellular: 00962 - 777- 499510
E-mail: mkuisi@gmail.com
http://www.ju.edu.jo
http://www.ju.edu.jo/faculties/facultyofscience/geology/DepartmentStaff/Disp_Form.aspx?ID=19
Email: mkuisi@ju.edu.jo 
          mkuisi@gmail.com 

USA Address

31 Frederick Street

Johnson City, 13790, NY, USA

Home:     001-607-217-4163

Cellular:  001-607-235-1256 
http://www2.ju.edu.jo/sites/Academic/mkuisi/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://www2.ju.edu.jo/sites/academic/mkuisi/default.aspx7/13/2015mkuisi@ju.edu.jo+962-6-535500022254رئيس قسمhttps://scholar.google.com/citations?user=nhKuWhoAAAAJ&hl=en https://www.researchgate.net/profile/Mustafa_Al_Kuisi 1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
العلوم الحياتيةث.أستاذأمريكيا
E-Mail: shtaywy@ju.edu.jo
Phone:  +962-6-5355000----Ext.22212
http://eacademic.ju.edu.jo/shtaywy/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/shtaywy/default.aspx2/4/1991shtaywy@ju.edu.jo+962-6-535500022212https://scholar.google.com/citations?user=UeKTYoEAAAAJ&hl=enhttps://www.researchgate.net/profile/Shtaywy_Abdalla1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
العلوم الحياتيةث.أستاذالمانيا
E-Mail: shtaywy@ju.edu.jo
Phone:  +962-6-5355000----Ext.22212
http://eacademic.ju.edu.jo/shtaywy/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/shtaywy/default.aspx3/4/1996zshraideh@ju.edu.jo+962-6-535500022208https://scholar.google.com/citations?user=PujL7LsAAAAJ&hl=enhttps://www.researchgate.net/profile/Ziad_Shraideh1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
العلوم الطبية المخبريةث.أستاذبريطانيا
E-Mail: bilto@ju.edu.jo
Phone:  +962-6-5355000----Ext.22228
http://eacademic.ju.edu.jo/bilto/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/bilto/default.aspx5/1/2001bilto@ju.edu.jo+962-6-535500022228https://scholar.google.com/citations?hl=en&authuser=0&user=6Re1ZbgAAAAJ&cstart=40&pagesize=20https://www.researchgate.net/profile/Yousif_Bilto/reputation1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
العلوم الحياتيةث.أستاذبريطانيا
E-Mail: bilto@ju.edu.jo
Phone:  +962-6-5355000----Ext.22228
http://eacademic.ju.edu.jo/tamimi/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/tamimi/default.aspx6/9/2000+962-6-535500022227https://scholar.google.com/citations?user=hoOkZHQAAAAJ&hl=enhttps://www.researchgate.net/profile/Samih_Tamimi1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
العلوم الحياتيةث.أستاذبريطانيا
E-Mail: oransaw@ju.edu.jo
Phone:  +962-6-5355000----Ext.22226
http://eacademic.ju.edu.jo/s.oran/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/s.oran/default.aspx3/4/2002oransaw@ju.edu.jo+962-6-535500022226https://scholar.google.com/citations?user=ee37ZJkAAAAJ&hl=arhttps://www.researchgate.net/profile/Sawsan_Oran1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
العلوم الحياتيةث.أستاذالمانيا
E-Mail: hmasoud@ju.edu.jo
Phone:  +962-6-5355000----Ext.22236
http://eacademic.ju.edu.jo/hmasoud/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/hmasoud/default.aspx8/10/2004hmasoud@ju.edu.jo+962-6-535500022236https://scholar.google.com/citations?user=FTI3afgAAAAJ&hl=arhttps://www.researchgate.net/profile/Hussein_Masoud1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
العلوم الطبية المخبريةث.أستاذبريطانيا
E-Mail: bsalwa@ju.edu.jo
Phone:  +962-6-5355000----Ext.22333
http://eacademic.ju.edu.jo/bsalwa/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/bsalwa/default.aspx1/21/2013bsalwa@ju.edu.jo+962-6-535500022333https://scholar.google.com/citations?user=tVy06eIAAAAJ&hl=enhttps://www.researchgate.net/profile/Salwa_Bdour1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الجيولوجياث.أستاذألمانيا
+962-6-5355000----Ext.22255

Email : a.abuhamad@ju.edu.jo
http://www2.ju.edu.jo/sites/Academic/a.abuhamad/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://www2.ju.edu.jo/sites/academic/a.abuhamad/default.aspx12/24/2017a.abuhamad@ju.edu.jo+962-6-535500022255https://scholar.google.com/citations?user=tvFw5QwAAAAJ&hl=en https://www.researchgate.net/profile/Abdalla_Hamad21.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الجيولوجياث.أستاذاليابان
 Tel: +962-6-5355000  Ext-24967  
 E-mail: hbilbisi@ ju.edu.jo
    hbilbisi@ yahoo.com
http://www2.ju.edu.jo/sites/Academic/hbilbisi/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://www2.ju.edu.jo/sites/academic/hbilbisi/default.aspx1/7/2019hbilbisi@ ju.edu.jo+962-6-535500024967https://scholar.google.com/citations?user=9-uaeh0AAAAJ&hl=en https://www.researchgate.net/profile/Hussam_Al-Bilbisi 1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الجيولوجياح.أستاذ مساعدالمانيا
هاتف  +962-6-5355000   فرعي  22275
فاكس:0096265348932
nyaseen@ju.edu.jo
http://www2.ju.edu.jo/sites/Academic/nyaseen/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://www2.ju.edu.jo/sites/academic/nyaseen/default.aspx2/12/2013nyaseen@ju.edu.jo+962-6-535500022275https://scholar.google.com/citations?user=gEFUbRUAAAAJ&hl=en https://www.researchgate.net/profile/Najel_Yaseen 1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الجيولوجياخ.مدرسالأردن
 هاتف  +962-6-5355000   فرعي 22272
ايميل: Hawariza@ju.edu.jo
http://www2.ju.edu.jo/sites/Academic/hawariza/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://www2.ju.edu.jo/sites/academic/hawariza/default.aspx3/18/2002Hawariza@ju.edu.jo+962-6-535500022272https://scholar.google.com/citations?user=ILBWaZEAAAAJ&hl=en 2.الهيئة التدريسية السابقة
Attachment
  
الجيولوجياخ.مدرسالأردن
هاتف: +962-6-5355000    فرعي 22278
 r.yaghan@ju.edu.jo
http://www2.ju.edu.jo/sites/Academic/r.yaghan/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://www2.ju.edu.jo/sites/academic/r.yaghan/default.aspx12/3/1989r.yaghan@ju.edu.jo+962-6-5355000222781.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الكيمياءث.أستاذUniversity of California - Berkeley, USA, 1979
E-Mail: abudarik@ju.edu.jo
Phone:  +962-6-5355000----Ext.22135
Fax Number: +962 6 5348932
http://academic.ju.edu.jo/abudarik/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://academic.ju.edu.jo/abudarik/default.aspx5/5/1992abudarik@ju.edu.jo+962-6-535500022135https://scholar.google.com/citations?user=7HEnTTIAAAAJ&hl=arhttps://www.researchgate.net/profile/Kamal_Abudari1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الكيمياءث.أستاذNorthwestern University, USA, 1979
E-Mail: h-hodali@ju.edu.jo
Phone:  +962-6-5355000----Ext.22139
Fax Number: +962 6 5348932
http://academic.ju.edu.jo/h-hodali/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://academic.ju.edu.jo/h-hodali/default.aspx3/4/1994h-hodali@ju.edu.jo+962-6-535500022139http://scholar.google.com/citations?user=GdKBzOQAAAAJ&hl=enhttps://www.researchgate.net/profile/Hamdallah_Hodali2.الهيئة التدريسية السابقة
Attachment
  
الكيمياءث.أستاذFlorida State University, Tallahassee-Florida, USA, 1982
E-Mail: fkhalili@ju.edu.jo
Phone:  +962-6-5355000----Ext.22142
Fax Number: +962 6 5348932
http://academic.ju.edu.jo/fkhalili/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://academic.ju.edu.jo/fkhalili/default.aspx6/11/1994fkhalili@ju.edu.jo+962-6-535500022142https://scholar.google.com/citations?user=RYGkTsQAAAAJ&hl=arhttps://www.researchgate.net/profile/Fawwaz_Khalili1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الكيمياءث.أستاذPennsylvania State University, USA, 1981
E-Mail: musaaz@ju.edu.jo
Phone:  +962-6-5355000----Ext.22131
Fax Number: +962 6 5348932
http://academic.ju.edu.jo/musaaz/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://academic.ju.edu.jo/musaaz/default.aspx6/8/1995musaaz@ju.edu.jo+962-6-535500022131https://scholar.google.com/citations?user=ZUO7VG4AAAAJ&hl=arhttps://www.researchgate.net/profile/Musa_Abu_Zarga1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الكيمياءث.أستاذKonstanz, Germany, 1979
E-Mail: aqhussein@yahoo.com
Phone:  +962-6-5355000----Ext.22151
Fax Number: +962 6 5348932
http://academic.ju.edu.jo/aqhussein/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://academic.ju.edu.jo/aqhussein/default.aspx1/9/1996aqhussein@yahoo.com+962-6-535500022151https://scholar.google.com/citations?user=9pdd7NsAAAAJ&hl=arhttps://www.researchgate.net/profile/Ahmad_Hussein31.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الكيمياءث.أستاذBonn, Germany, 1978
E-Mail: m.fayyad@ju.edu.jo
Phone:  +962-6-5355000----Ext.22154
Fax Number: +962 6 5348932
http://academic.ju.edu.jo/m.fayyad/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://academic.ju.edu.jo/m.fayyad/default.aspx10/11/1996m.fayyad@ju.edu.jo+962-6-535500022154https://scholar.google.com/citations?user=lTSm0-wAAAAJ&hl=arhttps://www.researchgate.net/profile/Manar_Fayyad2.الهيئة التدريسية السابقة
Attachment
  
الكيمياءث.أستاذIndiana University, USA, 1982
E-Mail: mmubarak@ju.edu.jo
Phone:  +962-6-5355000----Ext.22168
Fax Number: +962 6 5348932
http://academic.ju.edu.jo/mmubarak/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://academic.ju.edu.jo/mmubarak/default.aspx8/2/1998mmubarak@ju.edu.jo+96279995038322168https://scholar.google.com/citations?user=1Z3C7_gAAAAJ&hl=arhttps://www.researchgate.net/profile/Mohammad_Mubarak31.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الكيمياءث.أستاذUniversity of Illinois of Urbana-Champaign, USA, 1989
E-Mail: mhourani@ju.edu.jo
Phone:  +962-6-5355000----Ext.22140
Fax Number: +962 6 5348932
http://academic.ju.edu.jo/mhourani/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://academic.ju.edu.jo/mhourani/default.aspx4/9/2000mhourani@ju.edu.jo+962-6-535500022140https://scholar.google.com/citations?user=xV2JNbYAAAAJ&hl=arhttps://www.researchgate.net/profile/Mohammed_Hourani1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الكيمياءث.أستاذClarkson University, USA, 1997
E-Mail: drabeer@ju.edu.jo
Phone:  22157 or 23966 / 23967
Fax Number: +962 6 5348932 or +962 6 533 4079
http://academic.ju.edu.jo/drabeer/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://academic.ju.edu.jo/drabeer/default.aspx8/26/2009drabeer@ju.edu.jo+962-6-535500023967https://scholar.google.com/citations?user=DKOiMW4AAAAJ&hl=arhttps://www.researchgate.net/profile/Abeer_Al_Bawab1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الكيمياءأ.أستاذ شرفLondon University , UK, 1968.
E-Mail: mustelab@ju.edu.jo
Phone:  +962-6-5355000----Ext.22143
Fax Number: +962 6 5348932
http://academic.ju.edu.jo/mustelab/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://academic.ju.edu.jo/mustelab/default.aspx1/1/2011mustelab@ju.edu.jo+962-6-535500022143https://scholar.google.com/citations?user=1vsdByQAAAAJ&hl=arhttps://www.researchgate.net/profile/Mustafa_El-Abadelah1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الكيمياءأ.أستاذ شرفUnversity of Pittsburgh , 1961
E-Mail: kamalm@aaru.edu.jo
Phone:  +962-6-5355000----Ext.22160
Fax Number:
http://academic.ju.edu.jo/m.kamal/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://academic.ju.edu.jo/m.kamal/default.aspx9/21/2003kamalm@aaru.edu.jo+962-6-535500022160https://scholar.google.com/citations?user=n8lyu0UAAAAJ&hl=arhttps://www.researchgate.net/profile/Marwan_Kamal21.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الكيمياءث.أستاذLeipzig University, Germany, 2001
E-Mail: zahra@ju.edu.jo
Phone:  +962-6-5355000----Ext.22163
Fax Number: +962 6 5348932
http://academic.ju.edu.jo/zahra/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://academic.ju.edu.jo/zahra/default.aspx2/13/2012zahra@ju.edu.jo+962-6-535500022163https://scholar.google.com/citations?user=lAvVJaEAAAAJ&hl=arhttps://www.researchgate.net/profile/Jalal_Zahra1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الكيمياءج.أستاذ مشاركUniversity of Bologna, Italy, 1996
E-Mail: sweilehb@ju.edu.jo
Phone:  +962-6-5355000----Ext.22134
Fax Number: +962 6 5348932
http://academic.ju.edu.jo/sweilehb/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://academic.ju.edu.jo/sweilehb/default.aspx4/18/2011sweilehb@ju.edu.jo+962-6-535500022134https://scholar.google.com/citations?user=cSafiggAAAAJ&hl=arhttps://www.researchgate.net/profile/Bassam_Sweileh1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الكيمياءث.أستاذUniversity of Jordan, Jordan, 2001
E-Mail: alaboudi@ju.edu.jo
Phone:  +962-6-5355000----Ext.22154
Fax Number: +962 6 5348932
http://academic.ju.edu.jo/alaboudi/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://academic.ju.edu.jo/alaboudi/default.aspx5/10/2015alaboudi@ju.edu.jo+962-6-535500022154https://scholar.google.com/citations?user=0xTbTcgAAAAJ&hl=arhttps://www.researchgate.net/profile/Amal_Al-Aboudi1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الكيمياءث.أستاذDublin City University, 2001
E-Mail: ehab@ju.edu.jo
Phone:  +962-6-5355000----Ext.22152
Fax Number: +962 6 5348932
http://academic.ju.edu.jo/ehab/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://academic.ju.edu.jo/ehab/default.aspx9/15/2016ehab@ju.edu.jo+962-6-535500022152https://scholar.google.com/citations?user=gjis7HsAAAAJ&hl=arhttps://www.researchgate.net/profile/Ehab_Al_Shamaileh1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الكيمياءث.أستاذUniversity of Tuebingen , Germany, 2001
E-Mail: m.khanfar@ju.edu.jo
Phone:  +962-6-5355000----Ext.22158
Fax Number: +962 6 5348932
http://academic.ju.edu.jo/m.khanfar/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://academic.ju.edu.jo/m.khanfar/default.aspx4/16/2018m.khanfar@ju.edu.jo+962-6-535500022158https://scholar.google.com/citations?user=sd7u3WkAAAAJ&hl=arhttps://www.researchgate.net/profile/Monther_Khanfar1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الكيمياءث.أستاذUniversity of Tuebingen , Germany, 1999
E-Mail: r.alqawasmeh@ju.edu.jo
Phone:  +962-6-5355000----Ext.22169
Fax Number: +962 6 5348932
http://academic.ju.edu.jo/r.alqawasmeh/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://academic.ju.edu.jo/r.alqawasmeh/default.aspx8/5/2014r.alqawasmeh@ju.edu.jo+962-6-535500022169https://scholar.google.com/citations?user=gq2CLWUAAAAJ&hl=arhttps://www.researchgate.net/profile/Raed_Al-qawasmeh1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الكيمياءث.أستاذUniversiti Putra Malaysia, Malaysia, 2002
E-Mail: i.hamadneh@ju.edu.jo
Phone:  +962-6-5355000----Ext.22164
Fax Number: +962 6 5348932
http://academic.ju.edu.jo/I.Hamadneh/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://academic.ju.edu.jo/I.Hamadneh/default.aspx8/28/2015i.hamadneh@ju.edu.jo+962-6-535500022164https://scholar.google.com/citations?user=UjG0NDUAAAAJ&hl=en&oi=aohttps://www.researchgate.net/profile/Imad_Hamadneh1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الكيمياءج.أستاذ مشاركUniversity of Connecticut, USA,
E-Mail: kailanimh@yahoo.com
Phone:  +962-6-5355000----Ext.22165
Fax Number: +962 6 5348932
http://academic.ju.edu.jo/kailani/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://academic.ju.edu.jo/kailani/default.aspx7/10/2013kailanimh@yahoo.com+962-6-535500022165https://scholar.google.com/citations?user=gq2CLWUAAAAJ&hl=ar1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الكيمياءج.أستاذ مشاركThe University of Chicago, USA, 1999
E-Mail: h.saadeh@ju.edu.jo
Phone:  +962-6-5355000----Ext.22159
Fax Number: +962 6 5348932
http://academic.ju.edu.jo/h.saadeh/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://academic.ju.edu.jo/h.saadeh/default.aspx1/24/2011h.saadeh@ju.edu.jo+962-6-535500022159https://scholar.google.com/citations?user=deRC43MAAAAJ&hl=arhttps://www.researchgate.net/profile/Kamal_Sweidan21.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الكيمياءج.أستاذ مشاركUniversity of Jordan, Jordan, 1996
E-Mail: f.odeh@ju.edu.jo
Phone:  +962-6-5355000----Ext.22152
Fax Number: +962 6 5348932
http://academic.ju.edu.jo/F.Odeh/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://academic.ju.edu.jo/F.Odeh/default.aspx1/15/2014f.odeh@ju.edu.jo+962-6-535500022152https://scholar.google.com/citations?user=d6Bbb8AAAAAJ&hl=enhttps://www.researchgate.net/profile/Fadwa_Odeh1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الكيمياءث.أستاذUniversity of Valencia,Spain, 2008
E-Mail:
Phone:  +962-6-5355000----Ext.22146
Fax Number: +962 6 5348932
http://academic.ju.edu.jo/maldamen/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://academic.ju.edu.jo/maldamen/default.aspx9/1/2017maldamen@ju.edu.jo+962-6-535500022146https://scholar.google.com/citations?user=Nn7PZaIAAAAJ&hl=enhttps://www.researchgate.net/profile/Murad_AlDamen1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الكيمياءث.أستاذTubingen University-Germany
E-Mail: K.Sweidan@ju.edu.jo
Phone:  +962-6-5355000----Ext.22160
Fax Number:
http://academic.ju.edu.jo/k.sweidan/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://academic.ju.edu.jo/k.sweidan/default.aspx11/11/2017K.Sweidan@ju.edu.jo+962-6-535500022160https://scholar.google.com/citations?user=jq79qEgAAAAJ&hl=arhttps://www.researchgate.net/profile/Kamal_Sweidan21.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الكيمياءث.أستاذWashington State University, 2005
E-Mail: f.awwadi@ju.edu.jo
Phone:  22160
Fax Number:
http://academic.ju.edu.jo/f.Awwadi/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://academic.ju.edu.jo/f.Awwadi/default.aspx2/9/2019f.awwadi@ju.edu.jo+962-6-535500022160https://scholar.google.com/citations?user=D-6OCacAAAAJ&hl=arhttps://www.researchgate.net/profile/Firas_Awwadi1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الكيمياءث.أستاذTechnical University of Chemnitz 2005
E-Mail: d.taher@ju.edu.jo
Phone:  21160
Fax Number:
http://academic.ju.edu.jo/d.taher/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://academic.ju.edu.jo/d.taher/default.aspx11/9/2018d.taher@ju.edu.jo+962-6-535500021165http://scholar.google.com/citations?user=COHKoJMAAAAJ&hl=enhttps://www.researchgate.net/profile/Deeb_Taher1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الكيمياءخ.مدرسUniversity of Jordan, Jordan, 1983
E-Mail: malak_2@yahoo.com
Phone:  +962-6-5355000----Ext.22145
Fax Number: +962 6 5348932
http://academic.ju.edu.jo/m.qadri/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://academic.ju.edu.jo/m.qadri/default.aspx3/12/1989malak_2@yahoo.com+962-6-535500022145https://www.researchgate.net/profile/Malak_Qadri1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الكيمياءج.أستاذ مشاركMemorial University of Newfoundland, Canada, 2008
E-Mail: meqdadya@yahoo.com
Phone:  +962-6-5355000----Ext.22133
Fax Number: +962 6 5348932
http://academic.ju.edu.jo/a.habashneh/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://academic.ju.edu.jo/a.habashneh/default.aspx2/1/2018a.habashneh@ju.edu.jo+962-6-535500022133https://scholar.google.com/citations?user=9ZbZX-cAAAAJ&hl=arhttps://www.researchgate.net/profile/Almeqdad_Habashneh1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الكيمياءج.أستاذ مشاركCanadahttp://academic.ju.edu.jo/s.arar/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://academic.ju.edu.jo/s.arar/default.aspx2/8/2016s.arar@ju.edu.jo+962-6-535500022150https://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=R_GcNB4AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdatehttps://www.researchgate.net/profile/Sharif_Arar/publications1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الرياضياتث.أستاذبريطانيا
alezehh@ju.edu.jo 
Phone:   +962-6-5355000----Ext.22079
http://eacademic.ju.edu.jo/alezehh/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/alezehh/default.aspx6/9/1992alezehh@ju.edu.jo+962-6-535500022079https://scholar.google.com/citations?user=YyxWcXMAAAAJ&hl=enhttps://www.researchgate.net/profile/Hasan_Al-Ezeh1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الرياضياتث.أستاذالولايات المتحده الامريكية
zahdeib@ju.edu.jo 
Phone:   +962-6-5355000----Ext.22107
http://eacademic.ju.edu.jo/zahdeib/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/zahdeib/default.aspx1/9/1989zahdeib@ju.edu.jo+962-6-535500022107https://scholar.google.com/citations?user=nK93x54AAAAJ&hl=enhttps://www.researchgate.net/profile/Hasan_Hdeib1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الرياضياتث.أستاذالولايات المتحده الامريكية
fkitt@ju.edu.jo 
Phone:   +962-6-5355000----Ext.22108
http://eacademic.ju.edu.jo/fkitt/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/fkitt/default.aspx2/10/1994fkitt@ju.edu.jo+962-6-535500022108https://scholar.google.co.uk/citations?user=joRzcIYAAAAJ&hl=enhttps://www.researchgate.net/profile/Fuad_Kittaneh1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الرياضياتث.أستاذالولايات المتحده الامريكية
azzamm@ju.edu.jo 
Phone:   +962-6-5355000----Ext.22071
http://eacademic.ju.edu.jo/azzamm/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/azzamm/default.aspx5/11/1995azzamm@ju.edu.jo+962-6-535500022071https://scholar.google.com/citations?user=FC8MHvAAAAAJ&hl=enhttps://www.researchgate.net/profile/Mufid_Azzam2.الهيئة التدريسية السابقة
Attachment
  
الرياضياتث.أستاذالولايات المتحده الامريكية
shawagnt@ju.edu.jo 
Phone:   +962-6-5355000----Ext.22078
http://eacademic.ju.edu.jo/shawagnt/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/shawagnt/default.aspx12/31/1995shawagnt@ju.edu.jo+962-6-535500022078https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=EFNlg94AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdatehttps://www.researchgate.net/profile/Nabil_Shawagfeh1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الرياضياتث.أستاذالولايات المتحده الامريكية
aalawneh@ju.edu.jo 
Phone:   +962-6-5355000----Ext.22076
http://eacademic.ju.edu.jo/aalawneh/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/aalawneh/default.aspx6/4/1997aalawneh@ju.edu.jo+962-6-535500022076https://scholar.google.com/citations?user=gougEegAAAAJ&hl=en2.الهيئة التدريسية السابقة
Attachment
  
الرياضياتث.أستاذكندا
roshdi@ju.edu.jo 
Phone:   +962-6-5355000----Ext.22093
http://eacademic.ju.edu.jo/roshdi/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/roshdi/default.aspx9/19/1998roshdi@ju.edu.jo+962-6-535500022093https://scholar.google.com/citations?user=tDYiY3oAAAAJ&hl=ar&oi=aohttps://www.researchgate.net/profile/Roshdi_Khalil/contributions1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الرياضياتث.أستاذالولايات المتحده الامريكية
mraqab@ju.edu.jo 
Phone:   +962-6-5355000----Ext.22094
Fax Number:
http://eacademic.ju.edu.jo/mraqab/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/mraqab/default.aspx1/3/2005mraqab@ju.edu.jo+962-6-535500022094https://scholar.google.com/citations?user=UYVX1mAAAAAJ&hl=enhttps://www.researchgate.net/profile/Mohammad_Raqab1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الرياضياتث.أستاذالهند
tnour@ju.edu.jo 
Phone:   +962-6-5355000----Ext.22095
http://eacademic.ju.edu.jo/tnour/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/tnour/default.aspx12/20/2010tnour@ju.edu.jo+962-6-535500022095https://scholar.google.com/citations?user=ZVGVwsQAAAAJ&hl=enhttps://www.researchgate.net/profile/Taysir_Nour1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الرياضياتث.أستاذالولايات المتحده الامريكية
a.zghoul@ju.edu.jo 
Phone:   +962-6-5355000----Ext.22071
http://eacademic.ju.edu.jo/a.zghoul/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/a.zghoul/default.aspx2/13/2012a.zghoul@ju.edu.jo+962-6-535500022071https://scholar.google.com/citations?user=P-eOaNwAAAAJ&hl=enhttps://www.researchgate.net/profile/Ahmad_Zghoul21.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الرياضياتت.أستاذ مُتميِّزبريطانيا
s.momani@ju.edu.jo 
Phone:   +962-6-5355000----Ext.22106
http://eacademic.ju.edu.jo/S.Momani/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/s.momani/default.aspx6/9/2009s.momani@ju.edu.jo+962-6-535500022106https://scholar.google.com/citations?user=A8ETUv8AAAAJ&hl=enhttps://www.researchgate.net/profile/Shaher_Momani1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الرياضياتث.أستاذالولايات المتحده الامريكية
hilow@ju.edu.jo 
Phone:   +962-6-5355000----Ext.22083
http://eacademic.ju.edu.jo/hilow/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/hilow/default.aspx1/1/2015hilow@ju.edu.jo+962-6-535500022083https://www.researchgate.net/profile/Hisham_Hilow?_sg=SSl3UZjmdI4KZKDYQpPPXEFixNH1-85mggl9b2myOt43NyVXaBbJ2w1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الرياضياتث.أستاذتركيا
a.tallafha@ju.edu.jo                   atallafha@hotmail.com 
Phone:   +962-6-5355000----Ext.22092
http://eacademic.ju.edu.jo/a.tallafha/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/a.tallafha3/20/2016  a.tallafha@ju.edu.jo                       atallafha@hotmail.com+962-6-535500022092https://scholar.google.com/citations?user=ycASLlsAAAAJ&hl=enhttps://www.researchgate.net/profile/Abdalla_Tallafha1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الرياضياتج.أستاذ مشاركالولايات المتحده الامريكية
jaradeh@ju.edu.jo
Phone:   +962-6-5355000----Ext.22072
http://eacademic.ju.edu.jo/jaradeh/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/jaradeh/default.aspx3/17/2008jaradeh@ju.edu.jo+962-6-5355000220721.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الرياضياتث.أستاذالولايات المتحده الامريكية
ahm_farah@yahoo.com           farah@ju.edu.jo
Phone:   +962-6-5355000----Ext.22087
http://eacademic.ju.edu.jo/farah/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/farah/default.aspx1/1/2017ahm_farah@yahoo.com        farah@ju.edu.jo+962-6-535500022087https://scholar.google.com/citations?user=UFtfuI8AAAAJ&hl=enhttps://www.researchgate.net/profile/Ahmed_Abdallah91.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الرياضياتث.أستاذايطاليا
horani@ju.edu.jo 
Phone:   +962-6-5355000----Ext.22109
http://eacademic.ju.edu.jo/horani/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/horani/default.aspx3/29/2010horani@ju.edu.jo+962-6-535500022109https://scholar.google.com/citations?user=sBdVXXMAAAAJ&hl=enhttps://www.researchgate.net/profile/M_Al_Horani_Horani/publications1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الرياضياتج.أستاذ مشاركتركيا
oalkam@ju.edu.jo  
Phone:   +962-6-5355000----Ext.22090
http://eacademic.ju.edu.jo/oalkam/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/oalkam/default.aspx7/21/2010oalkam@ju.edu.jo+962-6-535500022090https://scholar.google.com/citations?user=YR5OnW8AAAAJ&hl=enhttps://www.researchgate.net/profile/Osama_Alkam1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الرياضياتث.أستاذالاردن
eabuosba@ju.edu.jo 
Phone:   +962-6-5355000----Ext.22088
http://eacademic.ju.edu.jo/eabuosba/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/eabuosba/default.aspx9/18/2009eabuosba@ju.edu.jo+962-6-535500022088رئيس قسمhttps://scholar.google.com/citations?user=4aXMC40AAAAJ&hl=enhttps://www.researchgate.net/profile/Emad_Abu_Osba1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الرياضياتج.أستاذ مشاركالولايات المتحده الامريكية
h.najjar@ju.edu.jo  
Phone:   +962-6-5355000----Ext.22081
http://eacademic.ju.edu.jo/h.najjar/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/h.najjar/default.aspx6/6/2011h.najjar@ju.edu.jo+962-6-535500022081https://scholar.google.com/citations?user=TOLP0nIAAAAJ&hl=enhttps://www.researchgate.net/profile/Hasan_Alnajjar1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الرياضياتث.أستاذالولايات المتحده الامريكية
o.abughneim@ju.edu.jo 
Phone:   +962-6-5355000----Ext.22103
http://eacademic.ju.edu.jo/o.abughneim/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/o.abughneim/default.aspx3/1/2016o.abughneim@ju.edu.jo+962-6-535500022103https://scholar.google.com/citations?user=bBAoY9wAAAAJ&hl=enhttps://www.researchgate.net/profile/Omar_Abughneim1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الرياضياتج.أستاذ مشاركالولايات المتحده الامريكية
a.helu@ju.edu.jo 
Phone:   +962-6-5355000----Ext.22070
http://eacademic.ju.edu.jo/a.helu/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/a.helu/default.aspx11/28/2011a.helu@ju.edu.jo+962-6-535500022070https://scholar.google.com/citations?user=70Tdk94AAAAJ&hl=enhttps://www.researchgate.net/profile/Amal_Helu1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الرياضياتث.أستاذروسيا
I.Kom@ju.edu.jo 
Phone:   +962-6-5355000----Ext.22102
http://eacademic.ju.edu.jo/i.kom/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/i.kom/default.aspx10/27/2014I.Kom@ju.edu.jo+962-6-535500022102https://scholar.google.com/citations?user=Lk8Fgf4AAAAJ&hl=enhttps://www.researchgate.net/profile/Iryna_Komashynska1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الرياضياتخ.مدرسالاردن
m.mhailan@ju.edu.jo  
Phone:   +962-6-5355000----Ext.22080
http://eacademic.ju.edu.jo/m.mhailan/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/m.mhailan/default.aspx6/22/1986m.mhailan@ju.edu.jo+962-6-535500022080https://www.researchgate.net/profile/Majd_Mhailan1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
الرياضياتد.محاضر متفرغالاردن
m.sakkijha@ju.edu.jo                    monasakkijha@yahoo.com
http://eacademic.ju.edu.jo/m.sakkijha/default.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/m.sakkijha/default.aspx7/9/2008m.sakkijha@ju.edu.jo                           monasakkijha@yahoo.com+962-6-535500022100https://www.researchgate.net/profile/Mona_Sakkijha1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
العلوم الحياتيةث.أستاذالولايات المتحدة الامريكية
saidd@ju.edu.jo
+962-6-5355000----Ext.22213
http://eacademic.ju.edu.jo/saidd/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/saidd/default.aspx6/18/2019saidd@ju.edu.jo+962-6-535500022213https://scholar.google.com/citations?user=4klXxmgAAAAJ&hl=enhttps://www.researchgate.net/profile/Said_Damhoureyeh1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
العلوم الطبية المخبريةث.أستاذالمانيا
E-Mail: ibrahim_mosleh@yahoo.com
Phone:  +962-6-5355000----Ext.22228
http://eacademic.ju.edu.jo/i.mosleh/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/i.mosleh/default.aspx7/2/2018ibrahim_mosleh@yahoo.com+962-6-535500022228https://scholar.google.com/citations?user=2_TgCOgAAAAJ&hl=en&oi=aohttps://www.researchgate.net/profile/Ibrahim_Mosleh1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
العلوم الطبية المخبريةج.أستاذ مشاركبريطانيا
E-Mail: S.mattar@ju.edu.jo
Phone:  +962-6-5355000----Ext.22238

http://eacademic.ju.edu.jo/s.mattar/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/s.mattar/default.aspx5/1/2014S.mattar@ju.edu.jo+962-6-535500022238https://scholar.google.com/citations?user=99DFYz4AAAAJ&hl=arhttps://www.researchgate.net/profile/Suzan_Matar1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
العلوم الحياتيةث.أستاذالمانيا
E-Mail: alyounes@ju.edu.jo
Phone:  +962-6-5355000----Ext.22201


PhD :  University of Humboldt, Berlin, Germany, 2001
Home Page:
http://eacademic.ju.edu.jo/alyounes/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/alyounes/default.aspx10/1/2017alyounes@ju.edu.jo+962-6-535500022201https://scholar.google.com/citations?user=j9HtFcMAAAAJ&hl=enhttps://www.researchgate.net/profile/Hesham_Al-Younes1.الهيئة التدريسية الحالية
Attachment
  
العلوم الحياتيةج.أستاذ مشاركالولايات المتحدة الامريكية
E-Mail: hhammad@ju.edu.jo
Phone:  +962-6-5355000----Ext.22202
http://eacademic.ju.edu.jo/hhammad/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/hhammad/default.aspx3/31/2014hhammad@ju.edu.jo+962-6-535500022202https://scholar.google.com/citations?user=H18VrzUAAAAJ&hl=enhttps://www.researchgate.net/profile/Hana_Hammad1.الهيئة التدريسية الحالية
1 - 100Next